Over ons      |       Touroperating      |       Contact
Contact
<% if Request.Form("submit") <> "" And Not Session("protect") Then naam = Request.Form("naam") email = Request.Form("email") onderwerp = Request.Form("onderwerp") message = "Naam: " & naam & "
" & VbCrLf &_ "Email: " & email & "
" & VbCrLf &_ "Onderwerp: " & onderwerp & "
" & VbCrLf &_ "--------------------------------------------------" & "

" & VbCrLf & Request.Form("bericht") Set msg = Server.CreateOBject("JMail.Message") msg.Logging = True msg.silent = True msg.From = email msg.FromName = naam msg.AddRecipient "info@stg-group.nl", "Roderick Aalbers" msg.Subject = "Bericht via stg-group.nl: " & onderwerp msg.HTMLBody = message msg.Send "mistertenerife.nl" Session("protect") = True Response.Write "Bedankt voor uw reactie, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op." Response.Write "


" Else %> " method="post" onSubmit="return formCheck(this);">
Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht:
<% End If %>
Baarnsche Dijk 12E | 3741 LS Baarn | +31 35 750 3220 | info@stg-group.nl
Algemene voorwaarden | disclaimer